Fursa Kitaa

Hapa tunawaunganisha wanunuzi na wauzaji wa bidhaa mbalimbali

Maelezo kuhusu mahitaji yako


mfano: Nahitaji maziwa lita 40 za maziwa kila siku
Tafadhali andika maelezo kuhusu bidhaa unazozitafuta. Maelezo yahusishe kiasi, malipo na maelekezo mengine maalum

Weka Picha

Tutatumia namba hii kwa mawasiliano zaidi