Maarifa

Watumiaji wanaelimishwa na kupatiwa ujuzi wa kuzichangamkia fursa mbalimbali za kibiashara, uchumi na uzalishaji

makundi